Minimaliseren van verspilling bij Unilever

De complexiteit van margarine productie

Margarine is allang niet meer de simpele botervervanger die het ooit was. Het assortiment van Unilever alleen al bevat vijftig verschillende soorten margarines, elk met een uniek recept. Dit betekent dat de Unilever-fabriek in Rotterdam wekelijks meer dan 2500 keer van recept moet wisselen om aan deze diversiteit te voldoen. Deze hoge frequentie van wisselingen brengt echter een aanzienlijk probleem met zich mee.

Uitdaging van receptwissels

Elke keer dat er een receptwissel plaatsvindt, blijft er residu achter in de productiemachines. Dit residu, bestaande uit sporen van de vorige margarinebatch, kan potentieel leiden tot verspilling, aangezien de standaardprocedure zou vereisen dat dit residu wordt verwijderd en weggegooid voordat een nieuwe batch wordt geproduceerd.

Unilever’s zoektocht naar duurzame oplossingen

Elke keer dat er een receptwissel plaatsvindt, blijft er residu achter in de productiemachines. Dit residu, bestaande uit sporen van de vorige margarinebatch, kan potentieel leiden tot verspilling, aangezien de standaardprocedure zou vereisen dat dit residu wordt verwijderd en weggegooid voordat een nieuwe batch wordt geproduceerd.

Een revolutionaire cost matrix

Om dit complexe probleem aan te pakken, heeft Studio Maui een kosteneffectieve oplossing ontwikkeld. Een zogenaamde ‘cost matrix’ werd gecreëerd om de kosten van elke receptovergang in kaart te brengen. Met deze gedetailleerde informatie slaagde Studio Maui erin een productievolgorde te ontwikkelen die zowel kostenefficiëntie als afvalreductie bevorderde. Dit betekende een aanzienlijke vooruitgang in het verminderen van verspilling en het optimaliseren van de productielijn.

Innovatief algoritme

Maar Studio Maui’s innovatie reikt verder dan de cost matrix. De volgende baanbrekende stap was de implementatie van een door Studio Maui ontwikkeld algoritme. Dit algoritme stelt de computer in staat om te detecteren welke ingrediënten zich bevinden in het residu van bijvoorbeeld recept A, zodat deze niet opnieuw hoeven te worden toegevoegd aan recept B.

Laten we samen innoveren!

Heb je een project in gedachte of wil je meer weten over onze diensten? We horen graag van je.